Formació

TIPUS DE FORMACIÓ DATA
Emergències i primers auxilis 13/05/2015
Atenció a les famílies 04/04/2016
Projecte PHIE (Personalització, homogeneïtzació, innovació, excel·lència-directors de centre) 2016-2019
Atenció a les famílies 23/11/2016
Curs protocol funerari 07/03/2017
Curs tanatoestètica 16/03/2017
Atenció a les famílies 13/06/2017
Emergències i primers auxilis 15/06/2017
Curs tanatoestètica 08/03/2018
Formació PRL 16/03/2018
Responsabilitat Penal empresarial 17/09/2018
Responsabilitat Penal empresarial 17/09/2018
Curs bàsic de PRL 01/10/2018
Formació en protecció de dades 05/11/2018
Curs de tècnic en cremació 22/11/2018
Formació igualtat de gènere 13/12/2018
Conscienciació en matèria preventiva i responsabilitat penal de les persones físiques 21/03/2019
Atenció a les famílies 20/05/2019
Treballar sense patir 30/05/2019
Protocol prevenció d’assetjament sexual 10/10/2019
Mesures de Prevenció COVID-19: riscos laborals i pautes d’actuació 28/09/2020
Curs d’Excel bàsic 15/10/2020