Objecte Social

EMSERFUMT és una societat mercantil participada en més d'un cinquanta per cent per l'Ajuntament de Tarragona i té com a activitat principal la gestió i prestació dels serveis fúnebres municipals en la citada localitat.

Atenent a les circumstàncies anteriors, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en l'àmbit normatiu estatal, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en l'àmbit normatiu autonòmic, imposen a EMSERFUMT obligacions de transparència en la seva activitat i de garantir el dret dels ciutadans d'accés a la informació i documents públics relatius a aquesta activitat.

La finalitat d'aquest Lloc Web és precisament garantir, d'una banda, la transparència en l'activitat de EMSERFUMT i, de l'altra, el dret dels ciutadans d'accedir a la informació i documentació pública relativa a aquesta.