Formación

TIPO DE FORMACIÓN

FECHA

Emergències i primers auxilis

13/05/2015

Atenció a les famílies

04/04/2016

Projecte PHIE (Personalització, homogeneïtzació, innovació, excel·lència-directors de centre)

2016-2019

Atenció a les famílies

23/11/2016

Curs protocol funerari

07/03/2017

Curs tanatoestètica

16/03/2017

Atenció a les famílies

13/06/2017

Emergències i primers auxilis

15/06/2017

Curs tanatoestètica

08/03/2018

Formació PRL

16/03/2018

Responsabilitat Penal empresarial

17/09/2018

Curs bàsic de PRL

01/10/2018

Formació en protecció de dades

05/11/2018

Curs de tècnic en cremació

22/11/2018

Formació igualtat de gènere

13/12/2018

Conscienciació en matèria preventiva i responsabilitat penal de les persones físiques

21/03/2019

Atenció a les famílies

20/05/2019

Treballar sense patir

30/05/2019

Protocol prevenció d’assetjament sexual

10/10/2019

Mesures de Prevenció COVID-19: riscos laborals i pautes d’actuació

28/09/2020

Curs d’Excel bàsic

15/10/2020

Plans d’emergència

03/2021

Formació en PRL

03/2021

Formació en office 365

03/2021

Plans d’emergència

06/2021

Formació en PRL

06/2021

Formació en RRLL

6-7/10/2021

Formació 50 hores en PRL

10/2021

Argumentació i objeccions en el procés de venta

11/2021