Benvingut al Portal de la Transparència

El Portal de la Transparència de l'Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona, S.A. (en endavant, el Tanatori de Tarragona), ofereix informació completa, veraç i actualitzada sobre els temes principals de la seva activitat i la seva gestió. D’aquesta manera el Tanatori de Tarragona dóna resposta al marc legal i a les demandes actuals que planteja la societat, oferint publicitat de la informació i les dades fonamentals de la seva activitat.

Aquest Portal de la Transparència ofereix la informació relativa a la empresa distribuïda en les següents àrees:

  • Publicitat activa
  • Dret d'accés
  • Preguntes freqüents
  • Més informació

Dret d'accés a la informació pública:

El concepte d’accés a la informació pública, es pot definir com la possibilitat d’accedir a la informació pública que està en poder de les entitats públiques, subjectes a l’àmbit de la Llei de la Transparència, i amb la seguretat sobre la seva veracitat. És un instrument de control democràtic de les institucions públiques.

Per exercir el dret a la informació pública, el Tanatori de Tarragona disposa d’un formulari de contacte on el ciutadà podrà establir contacte directe amb l’empresa mitjançant el qual podrà sol·licitar informació de la mateixa.

L'exercici del dret d'accés a la informació pública

L’exercici del dret a l’accés a la informació pública ve recollit en el Capítol III de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

darrera modificació 01/03/2021 15:07