Subvencions

Actualment l'empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona (EMSERFUMT, S.A.) no disposa de subvencions públiques.