Ajuts

Actualment l'empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona (EMSERFUMT, S.A.) no disposa d'ajuts públics.