Funcions

L’Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona (EMSERFUMT, S.A.), gestiona els serveis funeraris de la ciutat de Tarragona.