Accionistes

Tot i que inicialment era una empresa municipal, va passar a ser empresa mixta el desembre de 1998, després d’un concurs per adjudicar el 49 % de les accions, en el qual van participar les principals empreses del sector. L’empresa escollida, Funespaña, S.A., ha aportat la seva gran experiència en la gestió i un gran coneixement del mercat, així com rellevants estàndards de qualitat. L'empresa està en un procés continu de millora.