Accés a la informació pública

Per a la presentació d’aquesta sol·licitud, s’ha de complimentar el següent formulari.

Un cop rebuda la seva sol·licitud, el Tanatori de Tarragona contestarà dins del termini legal establert, de conformitat amb l’article 20.1 de la Llei de la Transparència.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona (EMSERFUMT, S.A.), qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona (EMSERFUMT, S.A.) es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a Tanatori de Tarragona - Carretera Vella de València, núm. 2, 43006 Tarragona per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.